พระจันทร์ขอเงิน วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ฤกษ์เรียกเงิน

วันไหว้พระจันทร์ หรือวันอมาวสีเป็นวันที่พระจันทร์เกิดใหม่ เป็นวันที่พลังงานของดวงจันทร์ (เทพเจ้าแห่งดวงจันทร์) มีพลังมากที่สุด และสามารถส่งพลังได้ดีที่สุด เชื่อว่า หากหวังสิ่งใด อธิษฐานขอพร ให้อธิษฐานให้เต็มที่ จะเกิดขึ้นเดือนละครั้ง

เดือนกรกฎาคม วันขอเงินพระจันทร์ตรงกับวันที่ กรกฎาคม เวลา 0: น เชื่อกันว่าวันนี้เป็นวันที่พระจันทร์มีพลังมากที่สุดในเดือนในการสวดมนต์ ให้มีเงินใช้ตลอดทั้งเดือนและจะทำให้เงินงอกเงย

เคล็ดลับการขอเงินพระจันทร์

  • ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส คิดดี ทำดี พูดดี
  • ทำความสะอาดกระเป๋าสตางค์เดิมก่อนใช้งาน หรือเปลี่ยนใบใหม่
  • เงินเต็มกระเป๋า จัดเรียงธนบัตรให้เป็นระเบียบ
  • อย่าให้ผู้อื่นยืมเงิน

บูชาก่อนหรือหลังฤกษ์ ชม

ดูดวง

(อธิษฐาน ครั้ง)

นะโมมิมาตุลาภา อิติพุทธัสสะ

สุวรรณังวะ ระชะตังวะ มณีเทวา

ธนังวะ ภิชางวะ อัฏฐังวะ ปะทังวะ

เอหิ เอหิ อาคัจฉายะ อิติมิมา นะมิหัง

คาถาขอเงินพระจันทร์

โอมจันทรา ศศิประภา นะมะหะ ขอพระเจ้าจันทราผู้ส่องแสงแห่งรัตติกาล โปรดประทานความมั่งคั่ง ความอุดมสมบูรณ์ ความสุข ความสงบร่มเย็นแก่ข้าพเจ้าเป็นเวลา 0 วันจนถึงวันขึ้นค่ำใหม่